skip navigation

11 Ekim 2022

Dünyanın 'Wind Challenger' Sert Yelkenle Donatılmış İlk Kargo Gemisi SHOFU MARU'nun Teslimi

SHOFU MARU

SHOFU MARU dünyanın Wind Challenger ile donatılmış ilk gemisidir ve Tohoku Electric Power Co. için özel bir gemi olarak ağırlıklı olarak Avustralya, Endonezya ve Kuzey Amerika'dan kömür taşıyacaktır.

Wind Challenger'ın kullanılmaya başlanmasının, aynı tipteki geleneksel bir gemiye kıyasla Japonya-Avustralya seferinde sera gazı (GHG) emisyonlarını yaklaşık %5, Japonya-Kuzey Amerika Batı Kıyısı seferinde ise yaklaşık %8 azaltması ve yakıt nakliyesi sırasında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunması beklenmektedir. MOL ve Tohoku Electric Power Co. hem enerji kaynaklarının istikrarlı bir şekilde taşınması hem de çevresel etkilerinin azaltılması için çalışmaya devam ediyor.

Wind Challenger, esas olarak MOL ve Oshima Shipbuilding tarafından geliştirilen ve gemiyi itmek için rüzgar gücünden yararlanan teleskopik bir sert yelken kullanan bir sistemdir. Sistemin kurulmasıyla, çevresel etkiyi azaltması ve ekonomik verimliliği artırması beklenen operasyon için kullanılan yakıt miktarını azaltmak mümkündür.

Mitsui O.S.K. Lines Tokyo tarafından yapılan basın açıklaması